Petitie voor Europees Parlement: Behoud onze fundamentele rechten en vrijheden

Heb je net als wij zorgen aangaande de disproportionaliteit van de coronamaatregelen en het behoud van onze fundamentele rechten en vrijheden? Teken dan de Nederlandse petitie zodat het Europees Parlement een standpunt gaat innemen over de uitzonderlijke maatregelen ter bestrijding van COVID-19.

Vorig jaar hebben we samen met Herstel-NL gewerkt aan het opzetten van deze Nederlandse petitie. Verschillende Europese landen gingen ons al voor. Het is een lang traject geweest, maar ook de Nederlandse petitie staat nu live! De petitie wordt dus vanuit verschillende landen ingediend bij het Europees Parlement.

Klik op onderstaande button om naar de petitie te gaan en schrijf je in via de groene button rechtsonder (register). Je moet er wel even wat voor doen.

Hoe te registeren?

Je kunt ondertekenen als persoon, maar ook bijvoorbeeld als groep of instituut. Hieronder hebben we de punten op een rij gezet waarvan we van het Europees Parlement noodzakelijke actie verwachten.

 

Teken samen met ons voor behoud van onze
fundamentele rechten en vrijheden!

TEKEN PETITIE

 

Wat onderteken je?

Het Europees Parlement moet een standpunt innemen over de uitzonderlijke maatregelen ter bestrijding van COVID-19.

Het Europees Parlement moet ervoor zorgen dat de EU-begroting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de beginselen die zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

 

In de petitie waarschuwen we het Europees Parlement voor buitensporige maatregelen voor de volksgezondheid die zijn opgelegd door EU-regeringen.

Hoewel de ongekende situatie aan het begin van 2020 gerechtvaardigde schendingen van de fundamentele rechten en vrijheden van EU-burgers kan hebben betekend, wijzen we het Europees Parlement erop dat de lockdowns, inperkingen en andere daaropvolgende beperkingen niet langer proportioneel, gerechtvaardigd of empirisch onderbouwd zijn.

We spreken ons uit over het gebrek aan consensus van de Europese wetenschappelijke en medische gemeenschap dat aanleiding geeft tot ernstige bezorgdheid over de evenredigheid van deze maatregelen.

Hoewel wordt gesteld dat de beperkingen op het gebied van de volksgezondheid worden ondersteund door wetenschappelijk bewijs, bestaat er géén consensus over:

 • de omvang van de pandemie;
 • de geschiktheid van PCR-tests als diagnostisch hulpmiddel;
 • SARS-CoV-2-infectiepercentage en de overdraagbaarheid ervan in asymptomatische gevallen;
 • de toeschrijving van sterfgevallen aan COVID-19;
 • de rechtvaardiging van de voorgestelde massavaccinatie op basis van het voorzorgsprincipe.

We geven aan dat de talrijke beperkingen van essentiële openbare vrijheden worden onderschat en dat dit ertoe leidt dat burgers het ergste vrezen voor de toekomst van Europa en zijn democratieën, rechtsstelsels, economieën, levensstijlen en toekomstige generaties.

In dit verband verzoeken wij het Europees Parlement om een ​​parlementaire onderzoekscommissie op te richten die onpartijdig onderzoek moet doen naar de relevantie van het volksgezondheidsbeleid dat de lidstaten sinds maart 2020 voeren en om de gebeurtenissen te verifiëren die de beheersing van de Covid-19-crisis hebben veroorzaakt en versterkt, evenals de sociale, economische en gezondheidscrises die zich hebben voorgedaan.

We roepen op tot een beoordeling van de noodzaak, evenredigheid en rechtvaardiging van de uitzonderlijke maatregelen die de lidstaten in deze periode hebben genomen om de niet-naleving van de fundamentele waarden van de Europese Unie. Denk daarbij aan respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid en respect voor democratie en te overwegen om artikel 7 van het ‘Verdrag betreffende de Europese Unie’ in werking te stellen tegen lidstaten die deze mogelijk hebben overschreden.

We verzoeken het Europees Parlement ook om schriftelijk bewijs te leveren van de rechtvaardiging van de opgelegde maatregelen:

 • uitgevaardigde wetgeving;
 • economische impact;
 • evenredigheidsbeoordeling;
 • inachtneming van grondrechten;
 • en toepassing van het voorzorgsbeginsel.
Deze informatie zal de Europese burgers in staat stellen om:
 1. De impact van deze maatregelen op hun persoonlijke situatie volledig te beoordelen om een ​​rechtsmiddel te zoeken.
 2. Deze beperkingen wegens onbevoegdheid op te heffen.
 3. Schadevergoeding te verkrijgen van het Hof van Justitie van de EU.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Even geduld...