‘Zou minister De Jonge hier niet voor vervolgd moeten worden? Er is sprake van een ambtsmisdrijf’

Om corona toe te voegen aan groep A, de categorie met de meest dodelijke infectieziekten, moet de wet gewijzigd worden. En om een wet te wijzigen, is een zogeheten wijzigingswet nodig. Nu is het zo dat een ziekte in een spoedeisende situatie met een ministeriële regeling kan worden aangemerkt als een A-ziekte, zei Kamerlid Gideon van Meijeren aan tafel bij blckbx.tv.

Hij wees erop dat in artikel 20 van de Wet publieke gezondheid staat dat in een spoedsituatie alsnog binnen acht weken een wetsvoorstel moet worden ingediend zodat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer zich zo spoedig mogelijk kunnen buigen over de vraag of corona daadwerkelijk een ziekte is die in groep A thuishoort.

De regering heeft hier naar mijn mening onrechtmatig gehandeld

Als dat wetsvoorstel wordt verworpen door één van beide Kamers, staat zo’n ziekte niet langer in groep A, en is Nederland weer vrij en zijn alle coronabeperkingen direct van tafel, benadrukte Van Meijeren.

In het geval van corona is het wetsvoorstel wel ingediend, maar nog steeds niet behandeld. “De regering heeft hier naar mijn mening onrechtmatig gehandeld,” zei Van Meijeren. “Het wetgevingsproces is dus niet op de juiste wijze gevoerd. En dat is toch wel keihard in strijd met de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever.”

Zou de minister hier niet voor vervolgd moeten worden?

“Het gaat hier wel over een besluit met zeer ingrijpende gevolgen. Dat dit is genomen zonder dat ooit het parlement hierbij betrokken is geweest, druist in tegen het het hele idee van onze democratie,” zei hij.

Wat hier is gebeurd, is volgens Van Meijeren in strijd met het recht. “Je kunt zelfs de vraag opwerpen in hoeverre we nog in een rechtsstaat leven. Doordat minister Hugo de Jonge hier een wettelijke verplichting, een wettelijke opdracht, niet heeft uitgevoerd, is zelfs sprake van een ambtsmisdrijf. Wat ik in ieder geval een hele logische vraag zou vinden: zou de minister hier niet voor vervolgd moeten worden?”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Even geduld...