“Maar uiteindelijk, na veel lijden en dood, zal de waarheid over deze kwade agenda zegevieren en zal er veel geween en knarsetanden zijn”

Na vijftien maanden van ijverig lezen, bestuderen, observeren en onderzoeken, ben ik tot enkele conclusies gekomen over wat COVID-19 wordt genoemd. Ik wil benadrukken dat ik dit werk obsessief heb gedaan omdat het zo belangrijk leek, schrijft Edward Curtin.

Ik heb informatie en argumenten geraadpleegd uit alle media, bedrijfsleven en alternatief, academisch, medisch, boeken, enz. Ik heb overlegd met wetenschappers over de hele wereld. Ik heb de websites gelezen van de CDC, de Wereldgezondheidsorganisatie, en van overheids- en niet-overheidsorganisaties op gebied van de gezondheidszorg.

Met andere woorden, ik heb geen middel onbeproefd gelaten, ondanks de openlijke of verkapte politieke voorkeur van de bronnen. Ik heb dit gedaan als socioloog en schrijver, niet als arts, hoewel veel van mijn bronnen artsen en medische studies zijn geweest.

Mijn beknopte conclusies volgen zonder links naar bronnen, aangezien ik niet probeer iemand ergens van te overtuigen, maar alleen publiekelijk wil verklaren wat ik heb geconcludeerd.

Het leven is kort. Ik ga het nu zeggen…

Ik weet dat grote aantallen mensen zijn gehypnotiseerd door angst, bedreigingen en steekpenningen om de corporatieve mainstream media’s versie van COVID-19 te accepteren. Ik heb geconcludeerd dat vele miljoenen zich in een trance-toestand bewegen en dit niet weten. Zij zijn in deze toestand gebracht door een goed georganiseerde, zeer geraffineerde propagandacampagne die heeft geput uit de menselijke angst voor dood en ziekte.

Degenen die hierachter zitten hebben ongetwijfeld de hoge frequentie van hypochondrie bij de bevolking bestudeerd, alsmede de angst voor een onzichtbaar “virus” in samenlevingen waar het geloof in God en het spirituele onzichtbare is vervangen door geloof in de wetenschap. Hun publiek goed kennende, hebben zij een campagne van angst en verwarring bedacht om gehoorzaamheid af te dwingen.

Ik weet het niet, maar ik vermoed dat degenen die zo gehypnotiseerd zijn, vooral leden zijn van de midden- tot hogere klasse, zij die zoveel geloof in het systeem hebben geïnvesteerd. Dit omvat ook de hoogopgeleiden.

Ik weet dat het in lockdown dwingen van honderden miljoenen gezonde mensen, het aandringen op het dragen van nutteloze mondkapjes, de opdracht om menselijke contacten te vermijden, het vernietigen van het economische leven van gewone mensen, enorm lijden heeft veroorzaakt dat bedoeld was om mensen een lesje te leren over wie de touwtjes in handen heeft en dat zij hun begrip van menselijke relaties beter konden herzien om zich aan te passen aan de nieuwe digitale onwerkelijkheid die de producenten van deze maskerade in de plaats proberen te stellen van de menselijke werkelijkheid van vlees en bloed, van aangezicht tot aangezicht.

Ik weet dat de PCR-test die is uitgevonden door Kary Mullis niet kan testen op het vermeende virus of op enig ander virus en dat daarom alle aantallen gevallen en sterfgevallen op niets zijn gebaseerd. Ze zijn in een massale goocheltruc uit de lucht gegrepen.

Ik weet dat de overtuiging dat zij op deze manier konden testen begon met het onwetenschappelijke PCR Corona-protocol dat in januari 2020 door Christian Drosten in Duitsland werd gecreëerd en dat dit wereldwijd de standaardmethode werd om op SARS-CoV-2 te testen. Ik ben er zeker van dat dit vooraf gepland was en deel uitmaakte van een samenzwering op hoog niveau. Dit protocol stelde de cyclusdrempel (amplificatie) vast op 45, wat alleen kon leiden tot vals-positieve resultaten. Deze werden dan gevallen genoemd: een daad van grootschalig fraude.

Ik weet niet of het vermeende virus ooit is geïsoleerd in de zin van gezuiverd of losgemaakt van al het andere, afgezien van het feit dat het in een laboratorium is gekweekt. Daarom weet ik niet of het virus bestaat.

Ik weet dat de experimentele mRNA-“vaccins” die aan iedereen worden opgedrongen, geen traditionele vaccins zijn, maar gevaarlijke experimenten waarvan de gevolgen op lange termijn onbekend zijn. En ik weet dat Moderna zegt dat haar boodschapper-RNA (mRNA) niet-vaccin “vaccin” functioneert “als een besturingssysteem op een computer” en dat Dr. Robert Malone, uitvinder van de mRNA-vaccin technologie, zegt dat de lipide nanodeeltjes van de injecties zich door het hele lichaam verplaatsen en in grote hoeveelheden neerslaan in meerdere organen waar het spike-eiwit, omdat het biologisch actief is, enorme schade kan aanrichten en dat de gezondheidsautoriteit FDA dit heeft geweten.

Bovendien weet ik dat tienduizenden mensen nadelige gevolgen van deze injecties hebben ondervonden en dat vele duizenden eraan zijn overleden en dat deze cijfers sterk worden onderschat als gevolg van de rapportagesystemen. Ik weet dat met dit aantal slachtoffers in het verleden deze experimentele injecties al lang zouden zijn stopgezet of nooit zouden zijn gestart. Dat dit niet is gebeurd, overtuigt mij ervan dat er een radicaal kwaadaardige agenda aan de gang is waarvan het doel is schade te berokkenen, en niet gezondheid, omdat de verantwoordelijken weten wat ik weet en nog veel meer.

Ik weet niet waar dit vermeende virus vandaan komt, als het al bestaat.

Ik weet dat er vanaf het begin van deze crisis over de hele wereld een gezamenlijke inspanning is geleverd om de toegang tot bewezen effectieve behandelingen zoals hydroxychloroquine, steroïden en ivermectine in een geplande poging om zoveel mogelijk mensen te vaccineren te ontzeggen. Dit alleen al onthult een agenda die niet gericht is op gezondheid, maar op het ertoe brengen van zoveel mogelijk mensen om zich te onderwerpen aan vaccinatie en controle. Sociale controle is de naam van dit dodelijke spel.

Ik weet dat degenen die deze vaccins pushen – het Wereld Economisch Forum, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Gates Foundation, de Rockefeller Foundation, enz. – een lange geschiedenis hebben van het drastisch willen verminderen van de wereldbevolking en dat hun promotie van eugenetica onder verschillende namen zeer bekend is. Ik ben ervan overtuigd dat de totaal ongeteste mRNA-type “gentherapie” de sleutel is tot hun plan voor bevolkingsvermindering.

Ik weet niet of zij zullen slagen.

Ik weet dat we ze weerstand moeten bieden.

Ik weet niet waarom zoveel goede mensen dit kwaad niet kunnen doorzien. Ik kan het alleen maar toeschrijven aan het feit dat zij verleid zijn door een massale hypnotiserende propagandacampagne die een beroep heeft gedaan op hun diepste angsten en ertoe zal leiden dat die angsten bewaarheid worden omdat zij dachten dat zij vrij waren. Het is een grote tragedie.

Ik weet dat alle statistieken over gevallen en sterfgevallen “als gevolg van” COVID-19 zijn gemanipuleerd om een neppandemie te creëren. Een van de duidelijkste bewijzen hiervan is het plotselinge verdwijnen van de griep en de sterfgevallen door griep. Alleen iemand in staat van trance zou de absurde logica begrijpen van het argument dat dit het gevolg was van het dragen van mondkapjes, terwijl tegelijkertijd het door de lucht gedragen COVID-19 zich als een lopend vuurtje verspreidde, totdat dat in januari 2021, toen een miniem aantal mensen was gevaccineerd, abrupt stopte.

Ik weet dat er in dit alles nauwelijks sprake is geweest van oversterfte.

Ik weet niet waar het allemaal zal eindigen, maar hoop tegen beter weten in dat de groeiende oppositie tegen deze fraude zal aanzwellen en het zal verslaan, ondanks de georganiseerde censuur die aan de gang is tegen afwijkende meningen. Ik weet dat wanneer georganiseerde censuur op deze schaal plaatsvindt, degenen die erachter zitten bang zijn voor de openbaring van de waarheid. Een eenvoudig begrip van de geschiedenis bevestigt dit.

Ik weet dat het tijdelijke uitstel dat de autoriteiten hun onderdanen hebben verleend, zal worden gevolgd door verdere beperkingen van de fundamentele vrijheden, de coronavirus lockdowns zullen waarschijnlijk terugkeren, de “vaccin”-boosters zullen worden gepromoot en het aandringen van het World Economic Forum op een Great Reset met een Vierde Industriële Revolutie zal leiden tot het huwelijk van kunstmatige intelligentie, cyborgs, digitale technologie en biologie waarbij de VS en andere landen zullen blijven afglijden naar een nieuwe vorm van fascistische controle tenzij mensen over de hele wereld opstaan en zich in groten getale verzetten. Ik ben bemoedigd door tekenen dat dit verzet groeit.

Tenslotte weet ik dat als de autoritaire krachten deze strijd winnen, iemand een boek zal schrijven met een titel als die van Milton Mayer’s klassieker, They Thought They Were Free. Het zal gecensureerd worden. Misschien zal het eerst gedeeld worden via samizdat.

Maar uiteindelijk, na veel lijden en dood, zal de waarheid over deze kwade agenda zegevieren en zal er veel geween en knarsetanden zijn

We zijn in een spirituele oorlog om de ziel van de wereld.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Even geduld...

KATS