De “veilige vaccins” toezeggingen worden steeds wankeler

Dokters, wetenschappers, politici, farmaceutische bedrijven en media die de experimentele Covid-vaccins als veilig en doeltreffend aanprijzen, worden nu snel voor een grimmige keuze gesteld: gezicht redden of levens redden, bericht Neville Hodgkinson.

Naarmate steeds meer nieuw bewijsmateriaal de al lang bestaande bewering ondersteunt dat het hele systeem van het tellen van Covid-“gevallen” fake is, stort nu ook de bodem ineen onder de argumenten die het publiek steeds maar weer te blijven vertellen dat de vaccins veilig zijn.

De recentste sloophamer komt van Dr. Robert Malone, een Amerikaanse vaccinspecialist die de mRNA-technologie heeft uitgevonden die de basis vormt van de meeste Covid-vaccins, onder meer van Pfizer, Moderna en Oxford AstraZeneca, waardoor zij de genetische code voor het spike-eiwit van het coronavirus kunnen leveren.

Het vaccin instrueert de lichaamscellen om kleine hoeveelheden van dit toxische eiwit te produceren, zodat het immuunsysteem er doeltreffender tegen kan optreden wanneer het in contact komt met het virus zelf. Uit tests bleek dat minder patiënten die de prik kregen Covid-19 ontwikkelden dan degenen die een placebo-injectie kregen, hoewel de aantallen in beide categorieën zeer klein waren.

Maar zoals hier eerder deze maand is gerapporteerd, is er een onverwacht en potentieel dodelijk probleem opgedoken, namelijk dat het eiwit dat door het vaccin wordt geproduceerd, niet alleen op de plaats van de injectie werkt. Uit dierproeven met radioactieve tracering is gebleken dat het eiwit via het bloed naar vele andere plaatsen in het lichaam wordt gebracht, waaronder de bijnieren, het hart, de lever, de nieren, de longen, de eierstokken, de alvleesklier, de hypofyse, de prostaat, de speekselklieren, de darmen, het ruggenmerg, de milt, de maag, de teelballen, de zwezerik en de baarmoeder.

Eenmaal in het bloed is nu ook bekend dat het eiwit zich bindt aan de cellen die de bloedvaten bekleden, waardoor zowel bloedstolsels worden gevormd als abnormale bloedingen optreden. Het lijkt erop dat dergelijke gevallen zeldzaam zijn, hoewel het krankzinnige klimaat van door de overheid gestuurde angst rond Covid veel artsen huiverig heeft gemaakt om schadelijke bijwerkingen te melden.

VK: zeven doden door bloedstolsels na Astra Zeneca-vaccin

De ontdekkingen hebben ertoe geleid dat verschillende wetenschappers zeggen dat de risico’s van de prik groter kunnen zijn dan die van het eigenlijke virus, aangezien een gezond immuunsysteem het virus met succes aanpakt. Vooral jonge mensen lopen een minimaal risico op de ziekte van Covid-19, ongeacht of zij gevaccineerd zijn.

De injectie daarentegen heeft een voorziening die het spike-eiwitmechanisme beschermt tegen onmiddellijke vernietiging door het lichaam, om de immuunrespons te bevorderen. Op dit moment weet niemand hoeveel toxine wordt geproduceerd, noch hoe lang het in het lichaam blijft.

In een tweet op sociale media die gisteren werd geplaatst, verklaart Malone: “Het SARS-CoV-2 spike-eiwit is cytotoxisch [het vergiftigt lichaamscellen]. Dat is een feit. Wie zegt dat? Meerdere peer-reviewed referenties. Het Salk Instituut. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaars van het vaccin om aan te tonen dat hun uitgebrachte versie niet giftig is. Laat het ons zien”.

En in een lang interview met evolutiebioloog Dr. Bret Weinstein, zegt Malone dat hij vele maanden geleden Amerikaanse regelgevers heeft gewaarschuwd dat het vaccin gevaarlijk zou kunnen zijn. Maar een behoorlijke evaluatie van de risico’s wordt nog steeds niet uitgevoerd, zegt hij, ondanks duizenden meldingen van sterfgevallen en kwetsuren in verband met de vaccinatiedrift.

Malone heeft volksgezondheidsdeskundigen, onderzoekers en ontwikkelaars van vaccins gewaarschuwd dat als zij nalaten om strenge, op feiten gebaseerde en transparante veiligheidsevaluaties uit te voeren, “wij de anti-vaxxer opinies recht in de kaart spelen en veel van hun argumenten bekrachtigen. De onderdrukking van informatie, discussie en regelrechte censuur met betrekking tot deze huidige Covid-vaccins die gebaseerd zijn op gentherapie-technologieën werpen een slecht licht op de hele vaccinatie-onderneming”.

In TrialSite News, een onafhankelijk nieuws- en informatieplatform gewijd aan transparantie van klinisch onderzoek en biomedisch onderzoek, zegt hij dat een Canadese huisarts hem onlangs vertelde over zes gevallen van bijwerkingen na vaccinatie, allemaal hoogst ongebruikelijk in zijn eigen ervaring, nadat zijn patiënten het Pfizer-product hadden gekregen.

Midwin Charles: tv-commentator en advocaat dood na experimentele COVID mRNA-injectie

“Wat ik het meest verontrustend vond, was dat elk van deze gevallen was gemeld via de geëigende kanalen in Canada, en dat de autoriteiten zonder noemenswaardig onderzoek hadden vastgesteld dat het niet om een vaccin ging.

Bovendien meldde hij me dat elke praktiserende arts in Canada die zijn bezorgdheid over de veiligheid van vaccins naar buiten brengt, te maken krijgt met een storm van spot van academische artsen en mogelijke beëindiging van het dienstverband.

Waar zijn de officiële leiders op het gebied van volksgezondheid bang voor? Waarom is het nodig om discussie en volledige openbaarmaking van informatie over veiligheidsrisico’s te onderdrukken?

Laten we de gegevens over ongewenste voorvallen in verband met vaccins grondig analyseren. Is er informatie of zijn er patronen te ontdekken, zoals de recente vondst van de cardiomyopathie [hartspierbeschadiging] signalen, of de latente virus reactivering signalen? We moeten de beste deskundigen op het gebied van biostatistiek en machine-learning aantrekken om deze gegevens te onderzoeken, en de resultaten zouden – nee, moeten – onmiddellijk beschikbaar worden gesteld aan het publiek.

Vanwege het experimentele karakter van de vaccins zijn de mensen die ze krijgen in feite onderzoekssubjecten, en “fundamentele bio-ethische beginselen voor klinisch onderzoek” worden geschonden door het onderdrukken van informatie en debat. Ik ben van mening dat dit moet stoppen”, aldus Malone.

Hij waarschuwt ook – en de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock, die deze week het idee opperde om de Covid-isolatieregels op te heffen voor mensen die twee prikken hebben gehad, zou hier misschien acht op moeten slaan – tegen een volksgezondheidsbeleid waarbij medisch onderzoek onder dwang wordt uitgevoerd. (Momenteel moet iedereen die van NHS Test and Trace te horen krijgt dat hij contact heeft met iemand die positief op het virus is getest, zich tien dagen lang isoleren).

Media juichen nieuw J&J-vaccin toe – negeren criminele verleden van farmaceutische gigant

De Conventie van Genève, de Verklaring van Helsinki en de hele structuur die ethisch onderzoek naar menselijke proefpersonen onderbouwt, vereisen dat de proefpersonen volledig worden geïnformeerd over de risico’s en zonder dwang moeten instemmen met hun deelname. Is die heldere lijn overschreden?

In dezelfde video met Malone interviewt Bret Weinstein ook Steve Kirsch, een ondernemer die onlangs een artikel publiceerde in TrialSite News waarin hij beschrijft hoe hij van gedachten is veranderd over de Covid-vaccins na onderzoek naar de nadelige effecten ervan. Hij en zijn drie dochters hebben allemaal twee doses van de Moderna-prik gekregen. Hij schrijft:

“Ik heb onlangs vernomen dat deze vaccins waarschijnlijk meer dan 25.800 Amerikanen hebben gedood (wat ik op drie verschillende manieren heb bevestigd) en nog eens minstens 1.000.000 invalide hebben gemaakt. En we zijn nog maar halverwege de eindstreep. We moeten deze vaccins NU PAUZEREN voordat er nog meer mensen worden gedood.

Gebaseerd op wat ik nu weet over de minuscule voordelen van vaccins (ongeveer 0,3% vermindering van het absolute risico), de bijwerkingen (inclusief de dood), de huidige Covid-percentages en het succespercentage van reeds bestaande behandelingsprotocollen, zou het antwoord dat ik vandaag zou geven aan iedereen die mij om advies vraagt over het al dan niet nemen van een van de huidige vaccins zijn: zeg gewoon NEE.

De huidige vaccins zijn met name gecontraïndiceerd als je al geïnfecteerd bent met Covid of jonger bent dan 20 jaar. Voor deze mensen zou ik zeggen NEE! NEE! NEE!”


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Even geduld...