Holocaust-overlevende waarschuwt dat Great Reset erger is dan Hitlers masterplan – “Dit is globaal”

Een Holocaust-overlevende genaamd Vera Sharav sprak met de Duitse advocaat Dr. Reiner Fuellmich over de gelijkenissen tussen Nazi-Duitsland en de hedendaagse globale elite.

Sharav detailleert hoe de propaganda campagnes van het Duitse medische establishment lijken op de huidige COVID-19 angsttactieken, bericht newswars.com.

“Mijn perspectief is anders dan dat van anderen. Als kind dat het nazi-terreurbewind overleefde, leerde ik onuitwisbare lessen over de aard van het kwaad. Ik ken de gevolgen van gestigmatiseerd en gedemoniseerd te worden als zijnde een ‘verspreider’ van ziekten’”, begint ze.

“Mijn perspectief is geïnformeerd door mijn ervaring, door de historische gegevens, en door het empirisch bewijs. Wij waren verplicht, zoals de Duitsers weten, een gele Davidsster te dragen om ons te identificeren, om Joden te segregeren. Uitsluitingswetten weerhielden de familie van het normale leven, van het bijwonen van gewone activiteiten. Onze eigendommen werden in beslag genomen. Het werd ons verboden deel te nemen aan alle educatieve, religieuze en culturele bijeenkomsten. Reizen was verboden voor Joden, dus er was geen ontkomen aan”, zegt ze.

“Deze pijnlijke herinneringen uit mijn kindertijd maakten me gevoelig voor de dreiging die uitgaat van de huidige beperkende regeringsdictaten”, vervolgt ze.

Vera merkt op dat reeds in 1776 een arts en ondertekenaar van Amerika’s Onafhankelijkheidsverklaring genaamd Benjamin Rush waarschuwde voor de dreiging van het medische establishment dat wat hij noemde een undercover dictatuur zou organiseren.

“Onder het nazi-regime werden morele normen systematisch uitgewist. De medische professie en instellingen werden radicaal getransformeerd, academische wetenschap, het leger, de industrie en de klinische geneeskunde waren net als nu nauw met elkaar verweven”, legt ze uit.

Met behulp van “bedreigingen voor de volksgezondheid” vernietigden de nazi’s het sociale geweten tot het punt dat schendingen tegen individuen en bepaalde bevolkingsgroepen werden geïnstitutionaliseerd.

Eugenetisch aangedreven volksgezondheidsbeleid verving de focus van de arts op het welzijn van het individu, vergelijkbaar met de huidige propaganda die mensen vertelt dat ze een mondkapje moeten dragen of een COVID-vaccin moeten nemen om anderen te helpen.

“Nazi-propaganda gebruikte specifiek de angst voor besmettelijke epidemieën om Joden te demoniseren als verspreiders van ziekten, als een bedreiging voor de volksgezondheid”, vertelt Sharav aan Dr. Fuellmich.

Als je een “anti-mondkajes” bent of als je tegen het COVID-vaccin bent, kan deze demonisering bekend klinken.

“Angst en propaganda waren de psychologische wapens die de nazi’s gebruikten om een genocidaal regime op te leggen. En vandaag beginnen sommigen te begrijpen waarom het Duitse volk niet in opstand kwam. Angst weerhield hen ervan het juiste te doen”, benadrukt Sharav.

Ze waarschuwt dat een van de belangrijkste lessen die de mensheid kan leren van de Holocaust is dat wanneer artsen en de overheid de handen ineen slaan, “de geneeskunde dan kan worden geperverteerd van een genezend, humanitair beroep tot een moorddadig apparaat”.

Wat de Holocaust onderscheidt van alle andere massale genocides is de centrale rol van het medisch establishment… het hele medische establishment.

“Elke stap in het moordproces werd gesteund door het academische, professionele medische establishment. Dokters en prestigieuze medische genootschappen en instellingen gaven infanticide, massamoord op burgers, een schijn van legitimiteit”, zegt ze.

Sharav onthult hoe de nazi’s hun genocidale plot uitrolden met de top medische instellingen die het voortouw namen, zeggend: “De eerste slachtoffers waren gehandicapte Duitse baby’s en kinderen onder de 3 jaar. Ze werden geïdentificeerd door vroedvrouwen die hun bestaan meldden aan de staat”.

De volgende slachtoffers waren de geesteszieken, gevolgd door de bejaarden in verpleeghuizen. “De moordoperaties waren methodisch, en volgden het protocol zeer, zeer zorgvuldig”.

Een comité van 54 psychiaters zou beslissingen nemen over leven of dood van geesteszieke mensen die naar de groep verwezen werden.

Dit lijkt verdacht veel op de beruchte “Death Panels” die samen kwamen met het impopulaire Obamacare gezondheidsplan tijdens de ambtstermijn van President Obama.

Angst voor kritiek onder leden van de medische en wetenschappelijke gemeenschappen heeft een gevaarlijk precedent geschapen, zoals Sharav opmerkt:

“Vandaag de dag is debat verboden. Een arts mag niet zeggen dat het virus wordt misbruikt om een staat van angst in stand te houden. Artsen en wetenschappers die standpunten naar voren brengen die de officiële dictaten betwisten, worden behandeld als ketters. Zij worden bedreigd met verlies van hun broodwinning en door de media gemuilkorfd en verguisd”.

Een ander punt dat de nazi’s en de moderne globalisten gemeen hebben is dat de financiële begunstigden van hun beider agenda’s de zakelijke elite is.

“Zonder de financiële steun van Wall Street bankiers, en de medewerking van grote Amerikaanse, Duitse en Zwitserse bedrijven die het chemische, industriële en technologische materiaal leverden, zou Hitler deze ongekende, geïndustrialiseerde, moorddadige operatie niet hebben kunnen uitvoeren”, licht Vera toe.

Het moderne globalistische regime gaat echter “verder dan Hitler”, aldus de Holocaust-overlevende.

Ze vergelijkt de Great Reset agenda van het World Economic Forum met Hitler’s “masterplan”.

“Hitler keek alleen naar Europa en het overnemen van Rusland, maar toch, hij dacht niet globaal. Dit is globaal”, zegt Sharav.

Over de COVID-19 opsporingstechnologie en de twee klassenmaatschappij van “gevaccineerden” en “ongevaccineerden”, vraagt Vera:

“Klinkt dat bekend? Zullen getto’s, detentiekampen volgen? En hoe zullen mensen worden gedood? Als je eenmaal begint met deze twee klassen systemen zul je een globale holocaust niet kunnen voorkomen”.

Op de vraag wat het eindspel van de globalisten is, antwoordt Vera:

“Lees ‘The Great Reset’. Klaus Schwabb. Dat is een must. Het is uitgelegd en het is essentieel om het werk af te maken, alleen is het globaal. Het gaat verder dan Hitler. Dit is globaal. Het gaat om bevolkingsvermindering”.

“Ik had nooit gedacht dat ik nog zou leven om weer bang te zijn voor dezelfde elementen”, bekend ze.

De mensheid moet wakker worden voor de dreiging die uitgaat van de maniakale elite, voor het te laat is.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Even geduld...

KATS