Vaccineren is ongecontroleerd experiment en we gaan NOOIT MEER handen schudden

Aldus Ernst Kuipers

Ongecontroleerd experiment

Waarschijnlijk had hij het liever niet gezegd maar mensen zoals Kuipers en andere leugenaars zijn altijd wel eens te betrappen op a slip of the tongue. 

Per ongeluk vertellen ze de waarheid. Deze video is niet nieuw maar  kijk en luister goed naar deze korte video waar een aantal misdadigers tegen de mensheid hun ware aard laten zien.

Er wordt toegegeven dat de PCR test “niet goed” is.

De PCR is de basis van alle maatregelen die zijn getroffen om het zogenaamde killervirus te stoppen. Iedere maatregel komt voort uit de PCR testen die niet werken. We leven in één grote illusie.

Ook Gommers komt in beeld met zijn welbekende uitspraak: “Er is niks zo erg dat als wij straks IC bedden hebben en allerlei personeel hebben opgeleid en er zijn geen patiënten.”

Laat die zin eens goed doordringen want het zegt veel. Was er daadwerkelijk een pandemie geweest dan is het eerste wat je doet als overheid, op advies van virologen, dat je personeel gaat opleiden en zorgt voor extra ruimte. Beter vervelen en voorkomen dan genezen. En verveling van personeel is erger dan alle ellende die deze hoax heeft opgeleverd.

En dan die Ernst Kuipers, getraind om met hele lange verhalen zo weinig mogelijk informatie te geven en tóch het gemiddelde publiek overhalen, zegt hier letterlijk dat het een ongecontroleerd experiment is.

Er wordt hem gevraagd of hij al effecten ziet door het vaccineren:

Kuipers antwoordt: Het is een ongecontroleerd experiment.

Daar staat letterlijk de doodstraf op.

Doodstraf

Het is geen overdrijving dat op deze experimenten de doodstraf staat.

Ter herinnering:

Artikel 32 van de Vierde Geneefse Conventie van 1949:

“De Hoge Verdragsluitende Partijen komen nadrukkelijk overeen, dat het ieder van haar verboden is enige maatregel te nemen, welke lichamelijk lijden of uitroeiing van beschermde personen die zich in haar macht bevinden, veroorzaken. Dit verbod betreft niet alleen levensberoving, marteling, lijfstraffen, verminking en geneeskundige of wetenschappelijke proefnemingen welke de geneeskundige behandeling van een beschermd persoon niet vereist, maar ook alle andere vormen van ruwheid, door burger- dan wel militaire functionarissen toegepast.”

Maximale straf schending: De doodstraf.

Nooit meer handen schudden

Op het moment van schrijven, lezen we het volgende bij de NPO, 10 minuten geleden gepubliceerd. U gelooft uw ogen en oren niet maar Kuipers zegt dat ouderen NOOIT MEER handen zullen schudden.

Kuipers bij de NPO zojuist: 

Ernst Kuipers sluit een vierde corona-golfje niet uit met daarboven een kleine griepgolf in het najaar. “Maar als we de regel van anderhalve meter afstand handhaven én de handdruk blijven afzweren, dan is de kans groot dat extra ziekenhuisopnames zullen uitblijven. Dat stelt de ‘nationale beddenbaas’ in 1 op 1. “Zeker bij kwetsbaren zal het handenschudden wel niet terugkomen.”

“In het Erasmus MC is dit ‘ouderwetse contact’ sowieso al uit de gratie. “Zeker bij kwetsbaren zal het handen schudden wel niet meer terugkomen.” (bron)

Wie denkt deze man wel niet wie hij is? Nooit meer handen schudden?

Ernst Kuipers.

Één woord. Psychopaat. 

Deze mensen leven in een compleet andere wereld dan wij.

Binnenkort komen deze mensen weer in een andere wereld terecht. Een cel van 2 bij 4 meter.

Geloof ons maar. Die tijd gaat komen! Dit houdt geen stand.

Bron:
https://vimeo.com/540126679

Overgenomen van commonsense.tv

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Even geduld...