Nieuw initiatief: ruim 50 juristen en advocaten gaan strijden voor jouw vrijheid

Vandaag presenteerde jurist Ghislen Nysten een nieuw initiatief: de vrijheidsjurist. Het gaat om een collectief van ruim 50 advocaten en juristen die gaan strijden voor jouw vrijheid.

Het collectief heeft de ‘Verklaring ter Bescherming van Essentiële Vrijheden van de Mens’ opgesteld. In de verklaring, die hier kan worden ondertekend, valt onder meer te lezen: “Onze essentiële vrijheden, de rechten die als minimum waarborg gelden voor een menswaardig bestaan, staan ernstig onder druk en worden op disproportionele wijze ingeperkt.”

De juristen achten dat demonstraties altijd op een vreedzame wijze moeten worden gefaciliteerd. “Het met geweld uiteenslaan van demonstraties is dan ook moreel verwerpelijk. Evenals het monddood maken van de oppositie in het parlement en daarbuiten, en het wegzetten van mensen omdat zij anders denken.”

“Wij verwerpen de uitsluiting van mensen die, om wat voor reden dan ook, geen inmenging van overheidswege wensen in hun persoonlijke levenssfeer. De onaantastbaarheid van het lichaam is het hoogste goed van de mens,” stellen de juristen.

Misdaad tegen de menselijkheid

Ze hebben een aantal uitgangspunten opgesteld die een ijkpunt zijn voor de herziening van de grondwet waarin onze essentiële vrijheden centraal staan. Eén van die uitgangspunten is: onaantastbaarheid van het lichaam is het hoogste goed van de mens. Dit mag slechts bij ernstige strafbare feiten worden ingeperkt. Een ander uitgangspunt: het inperken van mensenrechten en grondrechten zonder dat dit een legitiem doel dient en waar minder vergaande alternatieven mogelijk zijn, is een misdaad tegen de menselijkheid.

Tot het bittere einde

“Wij juristen zijn de medehoeders van de rechtsstaat en beloven plechtig dat we alles wat binnen onze macht ligt op een morele en vreedzame wijze in het werk zullen stellen om uw mensenrechten te verdedigen tot het bittere einde,” verklaren de advocaten en juristen.

Eindelijk zijn ook daar de juristen!

De verklaring is ondertekend door onder andere Ghislen Nysten, Bart Maes, Aldert Nijhuis, Henriette Nakad-Weststrate, Sietske Bergsma, Isa Kriens en Frank Stadermann. “Eindelijk zijn ook daar de juristen!” schrijft Bergsma op Twitter. “Ik presenteer als medeondertekenaar deze dringende oproep aan iedereen die niet onder de huidige druk kan én wil bezwijken. Teken ook!”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Even geduld...