Duitse arts doorbreekt stilzwijgen: ernstige bijwerkingen, kinderen en ouderen in gevaar

Dr. Robert Kleinstäuber is anesthesist, intensive care en spoedeisende hulp arts en een gespecialiseerde pijntherapeut in Schleswig-Holstein. In een video, waarmee hij zich nu tot het publiek wendt, beschrijft hij zijn ervaring dat met name oudere patiënten in temporeel verband met een COVID-19 inenting ernstige gezondheidsproblemen ontwikkelen en in sommige gevallen zelfs overlijden. Hij kan het niet langer met zijn geweten verzoenen om te zwijgen, ook al heeft dat voor hem negatieve gevolgen, schrijft Siri Sanning.

Ondertussen schort een praktijk voor interne en algemene geneeskunde in Noordrijn-Westfalen zijn COVID-19 vaccinatiecampagne tijdelijk op als gevolg van “verontrustende, zelfs beangstigende reacties” van patiënten nadat 600 vaccinaties waren toegediend:

De ervaren anesthesist beschrijft dat veel oudere patiënten die hij als spoedarts ziet in verband met de COVID-19 vaccinatie problematische gezondheidsreacties ondervinden. Hij meldt pijn, duidelijke tekenen van een COVID-infectie en ook – in het ergste geval – de dood van patiënten.

Of het verband met de Corona-vaccinatie niet alleen een tijdelijke aard maar ook een oorzakelijk verband vertoont, zal het onderwerp zijn van talrijke onderzoeken, die, naar zijn overtuiging, wegens talrijke tegenstrijdigheden nu zeker op gang zullen komen.

Dr. Kleinstäuber is zelf niet gevaccineerd, maar is wel hersteld van een infectie. Hij sluit uit dat hij zich laat vaccineren tegen COVID-19: “Absoluut niet”. Hij wijst erop dat het doorgaans 8 tot 10 jaar duurt om een vaccin te ontwikkelen. Zo lang duurt het voordat een vaccin als geverifieerd en veilig wordt beschouwd. Hij wijst erop dat er na een periode van 25 tot 30 jaar nog steeds geen vaccin tegen HIV bestaat. In het geval van de Coronavirussen daarentegen, die ook al 30 tot 35 jaar bekend zijn, is het mogelijk gebleken om binnen een jaar plotseling verschillende vaccins beschikbaar te stellen. Dit, volgens de arts, lijkt vreemd.

COVID-19 vaccinatie kan niet met een zuiver geweten worden aanbevolenen

Dr. Kleinstäuber is onvermurwbaar. Als arts kan hij de COVID-19 vaccinatie niet met een zuiver geweten aanbevelen. Als een patiënt het zo graag wil, zal hij zijn beslissing respecteren en hem niet ontmoedigen zich te laten vaccineren.

Maar ik kan het niet aanraden. Werkelijk niet. Het geheel is voor mij te verdacht geworden, met te veel tegenstrijdigheden, met te veel variabelen, en deze hele studiesituatie is uiterst verwarrend, benadrukt hij.

Oproep aan collega’s om kritisch te zijn

De spoedarts doet een beroep op zijn collega’s om de zaak kritisch te benaderen in plaats van alles te accepteren wat de farmaceutische bedrijven en de politieke instellingen van het land willen doen geloven. Veel ervan, geeft hij toe, kan waar zijn. Maar veel ervan is dat niet. Omdat het niet met open kaarten gespeeld wordt.

Vaccineer bejaarden en kinderen niet

Als arts, zegt Dr. Kleinstäuber, moet men zich afvragen wat het beste is voor de patiënt. Volgens zijn deskundigheid mag dit type vaccinatie niet worden gebruikt bij oudere mensen die veel reeds bestaande ziekten hebben. Bij kinderen is het bovendien “volstrekt achterhaald om er zelfs maar aan te denken ze in te enten”.

Niemand kan de veiligheid van vaccins garanderen

De intensive care arts doet een beroep op het gezond verstand van politici en vooral van ouders. Het zijn deze laatsten die over hun kind beslissen. Een vaccin mag alleen aan een kind worden gegeven als het als absoluut veilig wordt beschouwd en het geen schade zal berokkenen – een garantie die “niemand op deze wereld kan geven”.

Financiële belangen, niet gezondheidsbelangen, staan op de voorgrond

Veel meldingen van bijwerkingen op vaccins worden onder het tapijt geveegd en gebagatelliseerd, merkt Dr. Kleinstäuber op. Hij raadt iedereen die overweegt zich tegen COVID-19 te laten vaccineren aan om precies uit te zoeken “wat er eigenlijk met hen wordt gedaan”. Hij betwijfelt of zijn beroep op het gezond verstand door de politici zal worden aanvaard. Op de voorgrond staan niet de gezondheidsbelangen, maar de financiële belangen.

Geweten sterker dan angst voor sancties

Wij als dokters zijn verplicht goed te doen voor onze patiënten of tenminste zijn lijden te verlichten. Maar wij zijn niet verplicht hem iets te geven als wij zelf niet weten of het goed is of niet. Geen politicus kan dat van een arts eisen, aldus Dr. Kleinstäuber.

Dr. Kleinstäuber wendt zich nu tot het publiek in de wetenschap dat de publiciteit over zijn video van de kant van de Ärztekammer (Medische Raad) hem schade kan berokkenen. Hij verklaart echter dat hij nu een punt heeft bereikt waarop zijn geweten zwaarder weegt dan de vrees voor sancties. Henning Rosenbusch laat op Twitter weten dat deze woorden de hele wereld over moeten gaan, zodat de opoffering van de arts, die waarschijnlijk de gebruikelijke consequenties van de Medische Raad verwacht, niet tevergeefs is geweest. Daarom ook ons pleidooi aan u: deel deze informatie. Als de video hieronder is verwijderd, schrijf ons dan – we hebben een back-up gemaakt en zullen hem opnieuw uploaden.

Tijdelijke vaccinatiestop in huisartsenpraktijk

Aangezien de vermelding op de homepage van de praktijk voor inwendige en algemene geneeskunde Dr. med. Dipl.-Sportl. Ulfert Schröder in Bad Münstereifel voor zichzelf spreekt, wordt zij hier zonder commentaar geciteerd:

Beste patiënten,

In de afgelopen weken hebben wij grote inspanningen geleverd om al onze patiënten – voor wie het risico van een ernstig verloop van een Covid-ziekte mogelijk zwaarder weegt dan de risico’s van een Covid-vaccinatie – na gewetensvolle indicatie en individuele risicobeoordeling een passend vaccinatieaanbod te doen.

Wij moesten sommige patiënten ervan overtuigen dat zij waarschijnlijk baat zouden hebben bij vaccinatie, terwijl anderen vaccinatie moesten worden afgeraden na afweging van de risico’s en de voordelen. Dit was niet gemakkelijk voor ons, aangezien wij enerzijds rekening moesten houden met de regels voor prioriteitstelling bij vaccinatie en wij anderzijds geen vaccinatie wilden weigeren aan iedereen die zich wilde laten vaccineren.

Na een recente bestudering van het tot op heden beschikbare gegevensmateriaal over de COVID-vaccinaties en de van onze kant opgedane ervaringswaarden, hebben wij echter besloten de vaccinatiecampagne in onze praktijk voorlopig te beëindigen. De beschikbare gegevens over alle COVID-vaccins lijken ons niet overtuigend – de analyses die wij hebben verricht naar de immunologische reacties op de vaccinaties hebben uiterst heterogene of onsystematische bevindingen aan het licht gebracht, die ons ten dele verontrusten en zelfs beangstigen.

Na meer dan 600 vaccinaties in onze praktijk en helaas net op het moment van de afschaffing van de vaccinatieprioriteiten, hopen wij nu op uw begrip voor dit besluit.

Uiteraard zullen wij, zoals gebruikelijk, de ontwikkeling van de gegevenssituatie rond de vaccins op de voet volgen en u op deze manier informeren over onze verdere beslissingen.

Voorts spreekt het vanzelf dat wij alle geplande tweede vaccinaties voor onze patiënten volgens plan zullen uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

Dr. Ulfert Schröder


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Even geduld...