Prognose op basis van Pfizer cijfers: 468 Nederlandse kinderen krijgen zeer ernstige gevolgen van eventuele vaccinatie

—————————————————————————————————————————————–

86% kinderen kreeg in testfase milde tot ernstige bijwerkingen – Groot Brittannië: Geen bijzondere oversterfte in ‘killervirus’ jaar 2020

—————————————————————————————————————————————–

Het aantal officieel in Nederland geregistreerde Covid sterfgevallen staat op 17.678, waarvan 0,8% (141 mensen) in de leeftijd van 0 tot en met 49 jaar*. Dat aantal is zo laag (iedere week overlijden gemiddeld 2900 mensen in Nederland), dat het RIVM en het CBS niet de moeite nemen om verder te specificeren, mogelijk ook omdat er in de leeftijdscategorie 0 – 14 jaar juist sprake is van forse ondersterfte. Met andere woorden: kinderen lopen geen enkel risico van Covid-19. Op basis van de officiële FDA statistieken krijgt echter 0,04% zeer ernstige bijwerkingen (levensbedreigende ziekte, handicap, dood) van het Pfizer vaccin. Omgerekend naar Nederland betekent dit dat maar liefst 468 kinderen een gruwelijk lot zou staan te wachten indien de overheid besluit om ook 12 t/m 17 jarigen te gaan vaccineren.

(* We gaan nu even niet in op de al vaak gemelde mogelijke manipulatie van de cijfers door sterfgevallen door hart- en vaatziekten en hersenbloedingen, en zelfs verkeersslachtoffers, als Covid-doden te registreren. Volgens een recente peer-reviewed studie is het aantal Covid doden in de VS hierdoor minstens 1600% overdreven. Deze cijfers zullen in Europa en Nederland, gezien het vrijwel identieke beleid, waarschijnlijk niet veel anders zijn.)

Er zijn in Nederland 1,17 miljoen kinderen in de leeftijd 12 tot en met 17 jaar. We hebben voor de hypothetische omrekening naar Nederland ook 16 en 17 jarigen erbij genomen, omdat die in ons land nog niet onder het vaccinatieprogramma vallen, wat volgens het RIVM wel zou moeten gebeuren.

0,04% lijkt niet veel, maar het gaat dan nog altijd om 468 kinderen wier leven zal worden verwoest of zelfs beëindigd. Volgens de statistieken van de Amerikaanse FDA kregen in de testfase van het Pfizer vaccin maar liefst 86% van alle kinderen (12-15 jaar) na hun eerste injectie milde tot ernstige bijwerkingen zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, rillingen, braken en diarree. Na de tweede injectie was dat percentage bijna net zo hoog: 78,9%.

Omgerekend zullen ruim 1 miljoen Nederlandse kinderen bijwerkingen krijgen

Op basis van deze cijfers zullen ruim een miljoen Nederlandse kinderen ziek worden als ze tegen Covid worden ingeënt. Als de cijfers van Pfizer en de FDA kloppen, gaat het in het overgrote deel van de gevallen om milde tot matige bijwerkingen en ziekteverschijnselen die na enkele dagen weer zijn verdwenen. De genoemde percentages en aantallen zijn vergeleken bij de geregistreerde bijwerkingen van alle andere vaccins echter krankzinnig hoog, en overtreffen de aantallen van die van andere vaccinaties met honderden tot duizenden procenten.

Opvallend is dat 1127 kinderen in de testfase de eerste shot kregen, en 1097 kinderen de tweede. Wat er met die 30 missende kinderen is gebeurd, heeft Pfizer niet willen vrijgeven. (1)

Kinderen lopen nihil risico door corona

De grote vraag die iedere ouder zich zou moeten stellen is: bent u bereid de gezondheid en het leven van uw kind(eren) in de waagschaal te stellen om de verspreiding van een virus tegen te gaan, dat tot 70 jaar met een door de WHO vastgestelde IFR van slechts 0,05% de helft minder gevaarlijk is dan een gewone griep (en inclusief 70-plussers met 0,23% niet gevaarlijker dan een stevige griep), waar we volgens veel wetenschappers allang groepsimmuniteit tegen hebben, en waar uw kin(deren) statistisch nagenoeg NUL kans hebben om ziek van te worden.

Als uw antwoord ‘ja’ is, dan is dat uw eigen vrije keus. Maar laat dan ook de vrije keus aan de mensen die ‘nee’ zeggen, die hun kinderen niet willen blootstellen aan stoffen die zelfs door de overheid zijn geclassificeerd als experimentele genetisch gemodificeerde organismen, waarvan de gevolgen voor de gezondheid op de middellange en lange termijn volstrekt onbekend zijn.

Groot Brittannië: Geen bijzondere oversterfte in ‘killervirus’ jaar 2020

‘Maar al die doden dan?’ is dan een vaak gehoorde standaard reactie. Wel, onlangs zijn de officiële 2020 cijfers bekend gemaakt van Groot Brittannië (excl. Schotland en Noord Ierland), dat een van de allerzwaarste door corona getroffen landen zou zijn. Het ‘killervirus’ zou daar enorm hebben huisgehouden, dus dat moet onmiddellijk zichtbaar zijn in een fors hoger aantal sterfgevallen.

Maar wat blijkt? Er is NIETS bijzonders te zien. In 2020 bedroeg het totaal aantal sterfgevallen in Groot Brittannië 561.529 – lager dan in 1990, 1991, 1993 en 1995. (2). Op 30 mei registreerden de Britten voor het eerst sinds 7 maart 2020 nul Covid doden. Zoals verwacht lijkt de overheid echter niet van plan om de maatregelen weer op te heffen en de zichzelf gegeven enorme macht weer op te geven.

EU-statistieken bevestigen geen toegenomen sterfte voor 65-minners

De cijfers en trends worden bevestigd door de officiële EU-statistieken (EuroMomo). Onder 0-14 jarigen is de sterfte al sinds 2017 aanmerkelijk aan het dalen, een trend die vorig jaar en dit jaar zelfs versneld wordt doorgezet. Ook onder 15 tot 44 jarigen is er in dezelfde periode sprake van een zichtbare daling. De pieken aan het begin van 2020 en 2021 hebben daar geen noemenswaardige verandering in aangebracht.

Zelfs voor 45 tot 64 jarigen lag de ‘substantiële toename’ (oversterfte) op de pieken van voorjaar ’20 en winter ’21 lager dan de lijn op 2017, 2018 en 2019 aangaf. Ook hier zien we dat de ‘baseline’ trend dalende is, en niet stijgende.

Pas bij 65 tot 74 jarigen zien we een geringe stijging. In 2020 lag die nog niet boven de trend in 2018 en 2019, maar in 2021 wel. Voor 75 tot 84 jarigen zien we echter opnieuw geen verschil met de voorafgaande jaren. Bij 85-plussers ligt de sterfte ietsje hoger (absolute aantallen, dus de verouderende bevolking is hierin niet verdisconteerd).

Twee stevige griepseizoenen

Voor Nederland zijn de sterftecijfers over 2020 nog altijd niet compleet. In de eerste drie kwartalen van vorig jaar stierven er 122.219 mensen. In 2019 waren dat er over dezelfde periode 112.569, in 2018 over dezelfde periode 115.863.

Zoals we in de eerste alinea aangaven staat het aantal officieel in Nederland geregistreerde Covid sterfgevallen op 17.678 (over 2 seizoenen). Ter vergelijk: in het seizoen 2017-2018 bedroeg de aan griep toegeschreven oversterfte 9.444. Het totale aantal officiële Nederlandse Covid-19 doden is dus nog steeds te vergelijken met 2 achtereenvolgende stevige griepseizoenen. Dat zal vermoedelijk niet anders worden nu het aantal Covid-doden gedaald is tot enkelen per dag.

Overigens zijn ook de dalende ziekenhuiscijfers niet bijzonder. Dat is namelijk ieder jaar het geval als de winter voorbij is en de lente/zomer aanbreekt. Luchtwegvirussen en -ziekten verdwijnen dan als sneeuw voor de zon (wat ook in 2020 het geval was). De indruk die de media nu wekken dat het allemaal door de vaccins komt, is op zijn best daarom hoogst speculatief.

Die eenzijdige, feitelijk misleidende voorstelling van zaken komt sowieso exact overeen met het scenario zoals we dat sinds vorig jaar al vaak hebben uitgetekend: eerst wordt het aantal Covid doden kunstmatig zo hoog mogelijk opgevoerd, om dit daarna op even kunstmatige wijze weer te laten dalen met als enige doel het veronderstelde ‘succes’ van de vaccinaties te kunnen ‘bewijzen’. De prominente Covid-19 professor Peter McCullough (de meeste geciteerde Covid-19 behandelexpert) beschuldigt de VS juist van het toedekken ‘onvoorstelbare aantallen’ vaccinslachtoffers.

 

Xander

(1) The Daily Expose
(2) Armstrong Economics

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Even geduld...