Covid “Vaccins”: Een falend beleid

Op 20 april heeft The Lancet een analyse gepubliceerd over de doeltreffendheid van de Covid-injecties. Deze analyse ondersteunt de conclusies van mijn eerdere analyse. Dat wil zeggen: de Covid-injecties zijn NIET “95% doeltreffend”, schrijft Dr Sadaf Gilani.

Afgezien van de lauwe taal van de analisten, die in wetenschappelijk jargon is gegoten, is de grafiek die verschijnt nogal opzienbarend. Zoals vaak het geval is, zit de duivel in de details, in dit geval het verschil tussen relatieve risicovermindering en absolute risicovermindering. (Zie voor meer informatie over deze meeteenheden mijn artikel hier).

Relatieve risicovermindering (RRR) en Number Needed to Vaccinate (NNV) voor de voornaamste Covid-“vaccins” (Bron: The Lancet)

Uit de “absolute risicovermindering” kan men het “aantal te vaccineren personen” berekenen dat ongeveer aangeeft hoeveel mensen moeten worden geïnjecteerd om hypothetisch slechts één persoon te beschermen. Het is een metriek die iedereen moet begrijpen voordat hij of zij de Covid-injectie neemt.

Hieronder staan de NNV-metriek (Numbers Needed to Vaccinate) voor Covid-“vaccins”:

Aantal dat moet worden gevaccineerd (NNV) = 1/Absolute risicovermindering

Voor Pfizer wordt dit aantal geschat op 119. Dit betekent dat 119 mensen moeten worden geïnjecteerd om een “Covid”-geval bij één persoon te verminderen. Dat betekent dat 118 van die mensen (potentiële) risico’s liepen zonder enig voordeel.

Sommige schattingen zijn zelfs nog hoger, volgens The Lancet suggereren gegevens van de uitrol door Pfizer in Israël een NNV van 217!

Deze NNV-cijfers zijn waarschijnlijk onderschattingen, aangezien er sprake is van aanzienlijke vertroebeling van de proefgegevens. De werkelijke werkzaamheid is waarschijnlijk zelfs minder dan 1%, aangezien sommige van de geïnjecteerde groepen die ziek werden met “Covid-achtige symptomen” ten onrechte als bijwerkingen werden bestempeld, en niet als potentiële doorbraakinfecties.

Bij de gelukkige 0,84% van de mensen die hypothetisch van het “vaccin” hebben geprofiteerd, zijn ook de bijwerkingen niet meegerekend. Bijwerkingen van de injecties worden niet meegerekend bij het meten van de werkzaamheid. Met andere woorden, veiligheid en werkzaamheid zijn totaal verschillende overwegingen. Zo is het mogelijk dat zelfs een doeltreffende behandeling niet veilig is als het risico op schade groot is.

Bier, donuts of mag het een jointje zijn? Alles wordt geprobeerd om de bevolking tot vaccineren te bewegen

Dit “vaccin”-experiment is nog maar een paar maanden oud, maar volgens het passieve VAERS-rapportagesysteem in de VS is het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-injecties nu al groter dan het aantal sterfgevallen als gevolg van alle andere vaccins samen in de afgelopen 21 jaar, evenals meer dan 227.000 andere niet-dodelijke ongewenste bijwerkingen. Bovendien wordt gemeld dat het VAERS-systeem slechts ongeveer 1% van de werkelijke ongewenste bijwerkingen registreert.

Vele gealarmeerde wetenschappers en artsen over de hele wereld hebben opgeroepen om dit experiment te stoppen, onder verwijzing naar een groeiend aantal ongewone bijwerkingen en daarmee gepaard gaande sterfgevallen. Wat de Covid-injecties betreft, moet het duidelijk zijn dat het volledige veiligheidsprofiel onbekend is.

Bovendien is de “vermindering” geen daling van het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnamen, maar eerder een vermindering van de symptomen. De meeste van deze zogenaamd verlichte symptomen zijn van een generieke verkoudheid en griep variëteit. Om de Lancet studie te citeren:

Deze overwegingen over doeltreffendheid en doelmatigheid zijn gebaseerd op studies die de preventie van milde tot matige COVID-19 infectie meten; ze werden niet ontworpen om conclusies te trekken over de preventie van hospitalisatie, ernstige ziekte of overlijden, of over de preventie van infectie en mogelijke overdracht.

Daar komt nog bij dat deze milde “gevallen” die worden “voorkomen” worden bepaald door de niet-gevalideerde PCR-tests.

Zoals gezegd, is de werkzaamheid gebaseerd op vermindering van de symptomen, en zelfs dan mogelijk slechts voor een beperkte periode. Er is al aangekondigd dat boosters nodig zijn, misschien jaarlijks of tweemaal per jaar.

Deze schamele werkzaamheid is niet ongebruikelijk voor het vaccinregime dat gerechtvaardigd wordt op grond van het feit dat het de gehele bevolking ten goede komt. In dit geval kan het argument van voordeel voor de gehele bevolking echter niet van toepassing zijn, aangezien er geen definitief bewijs is geleverd voor een vermindering van de overdracht.

The Telegraph: Covid’s “derde golf” zal een massale dood zien onder de GEVACCINEERDEN

Bovendien zijn deze injecties nog experimenteel. Fase 3-proeven zijn aan de gang en deze synthetische gen-“therapie”-technologie is nog nooit eerder toegepast. Elke dag komt nieuwe informatie naar voren, zoals deze farmacokinetische studie bij dieren, waaruit blijkt dat de geïnjecteerde vectoren in verschillende organen terecht zijn gekomen, met name in de eierstokken en de milt. De Canadese onderzoeker Dr. Bridle deelde zijn bezorgdheid over de recente bevindingen inzake de biodistributie van lipidenanodeeltjes en de spike-eiwitten bij geïnjecteerde mensen.

Tragisch genoeg worden paniekerige massa’s misleid met de propaganda dat deze injecties voor 95% doeltreffend zijn. Dit is een nutteloze metriek gebaseerd op relatieve risicovermindering. De absolute risicoreductie is ongeveer 1%. Miljoenen mensen nemen ongewild deel aan een experiment dat zijn weerga niet kent. De Code van Neurenberg en de principes van geïnformeerde toestemming worden dagelijks geschonden.

Het is raadzaam om bovenstaande tabel uit te printen en de vaccinateur te vragen om uitleg over deze statistiek. Om ethische en wettelijke geïnformeerde toestemming naar behoren te kunnen uitoefenen, moet elke deelnemer aan het onderzoek de potentiële voordelen en risico’s van de injecties begrijpen, evenals de potentiële risico’s van Covid (op basis van leeftijd en gezondheidstoestand) en de doeltreffende behandelingsalternatieven voor degenen die deze nodig kunnen hebben.

Zou u zich op uw gemak voelen met een parachute die ongeveer 1% van de tijd werkt? Zou u dan zeggen dat die parachute voor 95% doeltreffend is omdat hij 95% beter werkt dan die van de concurrentie?

Een product met een zeer twijfelachtige, minuscule doeltreffendheid en veel zorgen over mogelijke ernstige bijwerkingen op korte en lange termijn (waaronder sterfgevallen), kan misschien beter worden geclassificeerd als een gif.

Een gif kan worden omschreven als “elke stof die, wanneer zij in een levend organisme wordt gebracht of door dit organisme wordt geabsorbeerd, het leven vernietigt of de gezondheid schaadt”. De schadelijke effecten kunnen vele vormen aannemen, van onmiddellijke dood tot subtiele veranderingen die pas maanden of jaren later worden waargenomen. – Definitie van “vergif”, volgens de Royal Society of Chemistry

Men kan hopen dat naarmate dit snode experiment zich ontvouwt, gegevens en rationaliteit het zullen winnen van angst, hysterie en de afgestompte geesten van de massa. Moge gerechtigheid zegevieren en deze misdaden tegen de mensheid ter verantwoording worden geroepen.

Overgenomen van Frontnieuws.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Even geduld...