Israël: “Catastrofale resultaten op alle niveaus”

In Israël zijn reeds ongeveer vijf miljoen mensen gevaccineerd met het preparaat van Biontech/Pfizer, wat overeenkomt met ongeveer 60 procent van de totale bevolking. Geen enkel ander land heeft dit tempo van inenting kunnen bijhouden, bericht reitschuster.de. Terwijl een in het vaktijdschrift The Lancet gepubliceerde studie de grote werkzaamheid van het vaccin na de tweede dosis vaststelt, komt een panel van vooraanstaande Israëlische gezondheidsdeskundigen tot een schokkende conclusie:

“De resultaten zijn rampzalig op alle niveaus; er is nog nooit een vaccin geweest dat zoveel mensen schade heeft berokkend”, concludeert het Israeli People’s Committee (IPC), dat eind april zijn rapport over de neveneffecten van het vaccin heeft vrijgegeven. Voormalig jazzmuzikant en huidig auteur van boeken Gilad Atzmon vatte het 25 pagina’s tellende rapport van de IPC, dat in het Hebreeuws werd gepubliceerd, samen en in het Engels is vertaald. De belangrijkste bevindingen van het IPC zijn verontrustend:

“Wij ontvingen 288 overlijdensmeldingen in de temporele nabijheid van de vaccinatie (90 procent tot tien dagen na de vaccinatie), waarvan 64 procent mannen waren. Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid sprak daarentegen van slechts 45 vaccingerelateerde sterfgevallen”.

Als de bovenstaande cijfers geloofwaardig zijn, heeft Israël, dat beweerde een wereldexperiment uit te voeren, verzuimd de resultaten van zijn experiment eerlijk te melden. We horen vaak over bloedstolsels veroorzaakt door het AstraZeneca vaccin. We hebben bijvoorbeeld gehoord van 300 gevallen van bloedstolsels in Europa. Als de bevindingen van het IPC echter authentiek zijn, kan het vaccin van Pfizer alleen al in Israël in verband worden gebracht met meer sterfgevallen dan het vaccin van AstraZeneca in heel Europa”.

Waarom Astra Zeneca’s vaccin mensen doodt

Hoogste totale sterftecijfer van het afgelopen decennium

“Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was er in januari-februari 2021, op het hoogtepunt van Israëls massale vaccinatiecampagne, sprake van een toename van het totale sterftecijfer in Israël met 22 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. In feite waren januari en februari 2021 de dodelijkste maanden van het afgelopen decennium, met het hoogste totale sterftecijfer in vergelijking met de overeenkomstige maanden van het afgelopen decennium”.

Volgens de IPC was de stijging van het totale sterftecijfer het meest uitgesproken in de leeftijdsgroep 20-29 jaar, met een stijging van 32 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

“Statistische analyse van informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gecombineerd met informatie van het Ministerie van Volksgezondheid, leidt tot de conclusie dat het sterftecijfer onder gevaccineerden wordt geschat op ongeveer 1 op 5000 (1 op 13000 voor de leeftijdsgroep 20 tot 49 jaar, 1 op 6000 voor de leeftijdsgroep 50 tot 69 jaar, 1 op 1600 voor de leeftijdsgroep 70 plus). Op grond hiervan lijkt het realistisch om het aantal sterfgevallen in Israël in verband met dit vaccin tot nu toe op ongeveer 1000 tot 1100 personen te schatten.

Er is een hoge correlatie tussen het aantal gevaccineerden per dag en het aantal sterfgevallen per dag, in de orde van tien dagen, in alle leeftijdsgroepen. Leeftijd 20 tot 49 jaar – negen dagen tussen vaccinatie en overlijden, leeftijd 50 tot 69 jaar – vijf dagen tussen vaccinatie en overlijden, leeftijd 70 jaar en ouder – drie dagen tussen vaccinatie en overlijden”.

Het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid ontkent

Europees Hof voor de Rechten van de Mens geeft groen licht voor dwang vaccinaties

Volgens gezondheidsdeskundigen zou de geplande vaccinatie van kinderen rampzalige gevolgen kunnen hebben.

“Gezien de omvang en de ernst van de bijwerkingen herhalen wij het standpunt van de commissie dat het vaccineren van kinderen ook bij hen kan leiden tot bijwerkingen zoals die bij volwassenen worden waargenomen, met inbegrip van de dood bij volkomen gezonde kinderen. Aangezien het Coronavirus geen enkel gevaar oplevert voor kinderen, is het Comité van mening dat het voornemen van de Israëlische regering om kinderen in te enten een bedreiging vormt voor hun leven, hun gezondheid en hun toekomstige ontwikkeling”.

Het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid zal waarschijnlijk niet onder de indruk zijn van het IPC-rapport en zal zijn inentingscampagne blijven doordrukken. Het ministerie beschouwt zelfs de ongewone clustering van hartspierontsteking na vaccinaties met het geneesmiddel van Biontech/Pfizer – die de laatste tijd duidelijk is geworden – niet als bewezen. Men ziet geen duidelijke toename van het sterftecijfer als gevolg van de vaccinatie – en het is ook niet zeker dat er een toename is van het aantal hartspierontstekingen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Het werk van de IPC kreeg weinig aandacht in de Israëlische pers, volgens Gilad Atzmon. Het is zeer wel denkbaar dat de bevindingen van het Israeli People’s Committee door een meerderheid in dit land worden beschouwd als het werk van samenzweringstheoretici.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Even geduld...